Za starše  "Želja velike večine staršev oz. skrbnikov je izoblikovati otroka, ki bo odgovoren, samostojen in bo imel jasno zastavljene življenjske cilje." Prositi za pomoč ni sramotno. Sramotno je mišlenje, da se nič ne da spremeniti.

Izbira inštruktorja

  1. Odločitev starša/skrbnika, da otroku/mladostniku ponudi dodatno učno pomoč;
  2. Pridobiti zadostno število informacij o inštruktorjih (NI vsak inštruktor dober inštruktor! Cena naj ne bo ovira na poti do uspeha! Dober glas seže v deveto vas je najboljša referenca.);
  3. Spol inštruktorja (Včasih je staršem ali učencem pomembno kdo jih uči.);
  4. Dostopnost inštruktorja (Prilagodljiv urnik za individualno delo, zaželeno delo v učencu domačem okolju, komunikacija inštruktorja s starši/skrbniki.);
  5. Učinkovitost inštruktorja (Način dela, ki zagotavlja preprosto vendar kvalitetno učenje, staršem pa prihrani nepotrebne stroške);
  6. Posvet z inštruktorjem (Po vsakem individualnem delu je zaželjena "minuta za starše" za izmenjavo informacij o napredku in nadaljnjih  smernicah. Starše ponavadi zanima koliko časa je potrebnega za osvojitev določenega znanja in določitev period srečanj.);
  7. Zadovoljstvo (Vidni rezultati pri uspehu. Manj stresa in strahu. Vzbujeno zanimanje in motivacija po novih znanjih).


Intelektualne storitve