Intelektualne storitve  "Vse, kar lahko storiš, ali o čemer sanjaš, da lahko narediš, poskusi narediti. V drznosti je vsa genialnost, je moč in čarovnija. Začni zdaj!" (J.W. Goethe)


 


Dejstva sodobne informacijske družbe

  • V sodobnem času je z napredno informacijsko tehnologijo v porastu količina informacij in s tem njihova komkpleksnost, ki je človek ob pomankanju časa ni sposoben "prebaviti".
  • Pogosto so učne snovi pri šolskih predmetih in predavanjih preobsežne, časa za poglobljen študij pa premalo.
  • Učinkovito izrabljen čas je eden izmed temeljev sodobnega človeka (življenje ni le šola in učenje, temveč tudi hobiji, zabava, prosti čas, čisti um in mirno srce).
  • Pomoč sočloveka sodobne družbe je v zadnjem času na nizki ravni, kar še dodatno otežuje reševanje učnih stisk.
  • Zaradi zdravstvenih razlogov je zamujena razlaga učne snovi na predavanjih pogosto nerazumljiva.
  • Velika večina še vedno študira le za ocene, manj pa se zavzema za kvaliteto znanja, ki je potrebno v življenju.
  • Nemotivirani učitelji v izobraževalnih ustanovah lahko predstavljajo razlog, da je podana snov nezanimiva, mladostnik pa posledično nima prave volje do učenja.
  • Obstajajo anomalije, kjer dobri učenci želijo postati še boljši (pri sebi imajo dodelane višje življenjske cilje).
  • Učinkovita razlagasprotno ozaveščanje razuma in hitro spopadanje z nastalimi težavami so nepogrešljivi temelji za dosego željenih učnih rezultatov.
  • Ozaveščen um je glavno vodilo na poti osebne rasti, ki daje kot rezultat bolj zbranega in samozavestnega človeka.Matematika

Matematika velja za eno najstarejšo in izjemno pomembno naravoslovno vedo. Pogosto je predstavljena kot veda vseh ved.

Če otroku delajo velike težave že osnovne matematične operacije, bo z zagotovostjo še težje pri učnem načrtu, ko postanejo matematični pojmi vse bolj abstraktni.
Pomembno je, da kot starš ali skrbnik začnemo odkrivati te pomanjkljivosti. Otroku ali mladostniku moramo nuditi zadostno pomoč; morda snov razložimo na njim razumljivejši način in poskrbimo, da njihov odnos do matematike ne bo negativno nastrojen. Dobro zasnovani temelji so nepogrešljiv del učnega procesa. 

Fizika

Fizika je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in sila. V najširšem pomenu je to veda o naravi prikazana na način, ki omogoča razumevanje obnašanja vesolja [Vir].
Fizika pomembno prispeva pri razvoju novih tehnologij. Na primer napredek v razumevanju elektromagnetizma ali jedrske fizike je neposredno privedel do razvoja novih izdelkov, ki so bistveno preoblikovali sodobno družbo, kot so televizija, računalniki, gospodinjski aparati, in jedrsko orožje, napredek na področju termodinamike je privedel do razvoja industrializacije [Vir].

KemijaKemija je znanost, ki preučuje sestavo, zgradbo in lastnosti snovi ter spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami. Kemija je tudi fizikalna znanost, ki preučuje zgradbo atomov, molekul, kristalov in drugih oblik snovi in energetske spremembe. 
Kemija se je sčasoma razdelila na več vej, ki jih ni mogoče natančno razmejiti. Mednje spadajo anorganska kemija, ki preučuje snovi neorganskega izvora, organska kemija, ki preučuje organske snovi (kemijo ogljika), biokemija, ki preučuje snovi v živih organizmih, fizikalna kemija, ki preučuje predvsem energetske spremembe ter analizna kemija, ki ugotavlja sestavo in zgradbo neznanih vzorcev [Vir].

Intelektualne storitve


MOJ  PROF. PROFIL

 

Sem Jernej Hosnar, po izobrazbi uni. dipl. inženir kemije in kem. tehnologije. Z inštruiranjem matematike, fizike in kemije se ukvarjam že iz gimnazijskih dni.

Z učno pomočjo sem začel pri sošolcih in vrstnikih, ki so zaradi različnih socialnih stisk potrebovali dodatno razlago in pomoč pri razumevanju različnih učnih snovi.

Študij sem nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer sem pridobival dodatna znanja iz stroke in poglobil svoje razumevanje iz področja kemije in kemijskega inženirstva.

Pridobljeno znanje, modrosti in različne učne pristope sem s pridom uporabljal pri inštruiranju otrok iz osnovnih in srednjih šol ter pri študentih tehničnih fakultet.
Na ta način sem si nabiral veliko pedagoških izkušenj in uspel razviti lasten učni pristop, ki zagotavlja učinkovito ozaveščanje uma poslušatelja.

Pogosto so matematika, kemija in fizika trn v peti marsikateremu posamezniku. V poplavi informacij in pomanjkanju časa velikokrat ne najdemo bistre glave za temeljito razumevanje. S pravim pristopom se da približati in narediti
še tako nezanimivo učno snov zanimivo.

Verjamem, da lahko vsak, ki ima voljo že danes nekaj spremeniti na svoji poti osebne rasti, to tudi doseže. Ozaveščanje razuma s pravim učnim pristopom lahko predstavlja boljši "substrat" za osebno rast in svetlejšo prihodnost v življenju posameznika.

Naša naloga je biti "smerokaz" na poti samospoznavanja in ozaveščanja razuma.

Na vrh